I all hast ble ordførere med tilhold langs E6 i vårt område bedt inn til til frokost og E6-prat på Biltema på Lillehammer dagen etter. Dit kom både samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og partileder i Senterpartiet og finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Der kom det fram at de vil de gå for den omstridte løsningen med kryssing av naturreservatet Lågendeltaet, men heller gjøre avbøtende tiltak andre steder.

Miljødirektoratet sa nei

Utredningene og diskusjonene om en E6-trase forbi Lillehammer har foregått i mange år. Nye Veier gikk til slutt for det såkalte vestlige alternativet, med en fire kilometer lang tunnel utenom mye av byen, men med kryssing av Gudbrandsdalslågen over Våløya og naturreservatet Lågendeltaet. Et område som har vært vernet siden 1990.

Statsforvalteren i Innlandet mente det var riktig å gi dispensasjon for å føre veien gjennom Lågendeltaet, men like før jul satte Miljødirektoratet foten ned. De mente at vilkårene for å gi dispensasjon til kryssing av naturreservatet ikke var til stede, og at det var et svært samfunnsøkonomisk ulønnsomt prosjekt. Deres vurdering var at dersom E6 skulle krysse naturreservatet måtte regjeringen endre verneforskriften ved en kongelig resolusjon.

Etter dette har det vært hektisk møtevirksomhet og sterkt press fra flere interesseorganisasjoner og politikere for å finne en løsning for ny veg. På den andre siden har naturvernere og flere politiske partier kjempet hardt for at Miljødirektoratets avslag skulle være et punktum i den langvarige kampen, og at vern er viktigere enn ny veg.

Var oppe i spørretimen

De første tegnene til at Nye Veiers opprinnelige forslag langt på veg blir løsningen kom klima- og miljøminister Espen Barth Eide med etter et møte i Oslo 24. januar. Han åpnet da for å endre vernebestemmelsene slik at veien kan gå gjennom området som har Norges lovmessig strengeste vern, men at det blir kompensert med avbøtende tiltak andre steder.

Senest tirsdag denne uka var saken oppe i Stortingets spørretime, da SV-representant Birgit Oline Kjerstad spurte om den nylige inngåtte naturavtalen ikke er viktig nok til å stoppe prosjekt som E6 gjennom Lågendeltaet, og om vernet ikke var et varig vern,

– Det står ikke i Naturavtalen fra Montreal at man ikke kan bygge bru over Lågendeltaet. Det som står er at man skal ta mer hensyn til den samlede belastning på naturen i alt man gjør. Vi må bli flinkere i forbindelse med utbyggingsprosjekter av veger, hyttefelt og lignende, sa blant annet Barth Eide i sitt svar.