Gå til sidens hovedinnhold

Regjeringen har invitert til distriktspolitisk dugnad

Olemic Thommessen

Stortingsrepr. (H), Oppland

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Regjeringen har nylig lagt frem sin stortingsmelding om distriktspolitikken, «Levende lokalsamfunn for fremtiden.» Her inviteres det til en bred debatt om hvilke politiske løsninger som må til for å sikre fortsatt vekst i alle deler av landet.

Meldingen ble, nokså forutsigbart, sablet ned av Senterpartiet. Jeg håper etter hvert vi kan komme over på et spor der vi i stedet for å svartmale bildet kan foreslå løsninger på de utfordringene vi står over for.

Den fremlagte meldingen er en god analyse av situasjonen og gir et usminket bilde av hva vi kommer til å møte i årene som kommer. Hovedbildet er tydelig, nemlig mangelen på kvalifiserte fagfolk og at det blir stadig færre yrkesaktive for hver pensjonist, ikke som Senterpartiet i generelle vendinger hevder, at det er regjeringens politikk som er problemet.

Hovedutfordringen er klar, vi må få flere unge til å flytte til våre region.

Distriktspolitikk har hatt en tendens til å bli svært problemorientert. Det å snakke ned bygda er ikke noen god vei til å få folk til å komme. Høyres utgangspunkt er derfor å ha fokus på mulighetene, og peke på at det faktisk på mange områder går svært bra i distriktene. Utgangspunktet for videre vekst er godt.

Som for landet for øvrig, har vi i Innlandet gjennom de senere årene på mange områder hatt en god utvikling. Kommuneøkonomien er styrket, i dag er ingen kommuner i vår region på Robek-lista, mot tre i 2014. Arbeidsledigheten er rekordlav med 1,8 %, mot 2,4 % i 2013. I møte med bedriftene er gjennomgangsmelodien at tilgangen på kvalifisert arbeidskraft er for liten og at vekstpotensialet er stort.

Bredbåndsutbyggingen er styrket, og dekningsgraden for innendørs 4G har økt fra 6% til 93 % i perioden 2013 – 2018. For fast bredbånd (100Mbit/s) har dekningen økt fra 35 % til 64 %. Utviklingen er altså svært positiv.

Det er også vel verdt å peke på de økte bevilgningene til samferdselssektoren som vi, ikke minst i vårt område, ser resultatene av gjennom en historisk oppgradering av E6.

På mange måter tror jeg en kan si at privat sektor leverer sin del av jobben. De grepene det nå er viktig å ta tak i, handler i betydelig grad om hvordan det offentlige bidrar til helheten.

En styrking av kommunenes evne til å fremstå med attraktive fagmiljøer og trekke til seg arbeidskraft, vil ikke bare gi bedre muligheter for å løse egne oppgaver, men også styrke arbeidsmarkedet generelt. Dagens unge familier leter ikke etter en jobb alene, men to. I tillegg har mange høye krav og forventninger til kvaliteten på de kommunale tjenestene. Gode barnehager, skoletilbud, kulturskoler, anlegg for idrett og kulturtilbud, eldreomsorg og helsetjenester er eksempler på dette.

Dessverre ser vi at det som en følge av dagens kommunestruktur mange steder er liten kapasitet og små fagmiljøer. Eksempelvis har regjeringen lagt opp til at alle kommuner skal ha en psykolog, svært mange har det ikke. Hvor mange har en kommuneadvokat? Og hvor mange har viktige oppgaver innenfor barnevern og andre tjenester, på deltid eller i interkommunale samarbeid som lever sine egne liv langt fra den demokratiske styringen kommunestyrene er ment å gi?

Behovet for helsepersonell til en sterkt økende aldrende befolkning blir også en tiltagende utfordring i årene som kommer.

I disse dager konstituerer de nye kommunestyrene seg. Så godt som alle er styrt av Senterpartiet eller Arbeiderpartiet. Det påhviler alle nye kommunepolitikere et stort ansvar i å finne gode lokale løsninger. For å finne løsningene må en også kjenne problemet. Den fremlagte meldingen er et godt sted å begynne. Regjeringen har invitert til distriktspolitisk dugnad – alle konkrete gode forslag er velkommen.

Olemic Thommessen, stortingsrepr. (H), Oppland