Hvis energi fortsatt skal være en vare og ikke sees på som viktig infrastruktur i dette landet, med sine spesielle fordeler og ulemper, vil dagens regjering ha sviktet sine idealer. Og sine velgere.

De m å levere på to saker:

1) Få orden på energi politikken. Systemet er avslørt og folk vil ikke ha det slik.

2) Komme inflasjonen til livs. Høy inflasjon er usosial og ødeleggende og vil gjøre valgkampens slagord om at det er vanlige folks tur til en parodi.

Dette vil sammen med øvrige grep, som påvirker omdømmet, være helt avgjørende. Eksempelvis: ukultur, koronahåndtering.

Å mislykkes vil være politisk selvmord. Ser de tegninga? Fomling må erstattes av troverdige og tillitsvekkende grep. Ikke "populære" avledninger. Det blinker i røde lys.

Tor Ødegården, Øyer