Gå til sidens hovedinnhold

Regjeringen må stanse salget av DPS Bredebygden

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

8 år med borgerlig regjering har utarmet et godt, trygt og forutsigbart psykisk helsetilbud i Gudbransdalsdistriktet. Det eneste vi sitter igjen med er de dyktige fagfolkene. Bygningsmassene, rammene og den politiske viljen til å drive god, døgnkontinuerlig psykisk helsehjelp nær der folk bor ble borte.

Vi har stor tro på at en Ap/Sp-basert regjering raskt formaliserer, foreslår og iverksetter en opptrappingsplan for psykisk helse. De siste årene har psykisk helsehjelp dreid over fra å være et statlig anliggende til og i større grad være et kommunalt ansvar med polikliniske spesialisthelsetjenester på dagtid.

I Gudbrandsdalen ble DPS på Bredebygden med sine 15 døgnplasser, 1 brukerstyrt seng og 45 kompetansearbeidsplasser avviklet. Dette ble erstattet med 1,5 brukerstyrt seng på Nord-Gudbrandsdal LMS og FACT-team.

Den brukerstyrte sengen bemannes av dyktig, eksisterende personell på lokalmedisinsk senter. Men ikke nødvendigvis personell som har spesialisert kompetanse til å håndtere alvorlige psykiske lidelser. Sengen kan heller ikke nyttes av mennesker i aktiv rus, de med psykosetilstander eller stor uro/utagering. Ergo er det psykiatriske døgntilbudet i distriktet så godt som helt borte for veldig mange mennesker.

For det første øker dette belastningen på pasienten og pårørende som i større grad blir satt til å håndtere psykisk sykdom på egenhånd, i hjemmet, kun med mulighet for bistand av FACT-team på dagtid. Dette gjør noe med familier og spesielt retter vi vår bekymring mot barna.

For det andre fjerner det kompetansearbeidsplasser og et robust og forutsigbart psykisk helsetilbud i distriktene, noe som utelukkende er negativt på mange områder.

For det tredje øker det belastningen på andre kommunale- og spesialisthelsetjenester som i sin tur kanskje ikke har de nødvendige rammene, får kompensert tilstrekkelig fra staten, har tilstrekkelig kompetanse eller kapasitet til å håndtere en økt mengde pasienter.

Vi mener regjeringen nå må stanse salget av DPS Bredebygden og innlemme det i opptrappingsplanen for psykisk helse. Selv om hovedvekten av øremerkede midler skal være på kommunale tjenester, er vi helt avhengig av en tung og tydelig tilstedeværelse av spesialisthelsetjenester i distriktene, døgnet rundt. Til dette er distriktspsykiatriske sentra, fagfolk og tilstrekkelige økonomiske rammer nødvendig.

Vi finner det nødvendig å minne om at psykisk sykdom så vel som somatisk sykdom opptrer døgnet rundt og ikke bare mellom 08-15.30. Staten eier fortsatt DPS Bredebygden og det må de fortsette med - det mener vi er det mest fremtidsretta om vi setter pasienten i fokus.

Atle Bråtet og Kjetil Eide, Sel, kommunestyrerepr. (Sp)