Fra unge politikere landet over kommer det klar beskjed. Russefeiringen må utsettes. Unge Høyre-politikere i fire storbyer har nylig tatt initiativ til å flytte feiringen til etter eksamen, noe Elevorganisasjonen har jobbet for lenge. Nå ber også flere unge innlands-politikere fra Senterpartiet, Frp og Høyre om at feiringen forskyves. Og det er mulig. I Tromsø bestemte russen i fjor å flytte feiringen fra mai til juni. Russ over hele landet kan ta samme avgjørelse.

Selv om et bredt nasjonalt opprør er i ferd med å få rotfeste, går det likevel for sakte. Det pekes på for mange. De mange trådene, som gjør russetiden til et farlig edderkoppnett, er vanskelig å komme ut av. Det er positivt at skoler legger ned forbud mot klær og busser som understreker gruppetilhørigheten, det er positivt at fylkeskommuner sier ifra om at regjeringens intensjonserklæring er for svevende og generell, og det er veldig positivt at unge selv tar grep for å forbedre feiringen.

Skal vi virkelig få store endringer for all russ, må føringene komme fra høyeste hold. Da holder det ikke at regjeringen lager en intensjonserklæring som må følges opp lokalt, da holder det ikke at Ap sier de i stedet vil endre hele eksamensordningen. Skal russen flytte feiringen, er det stor hjelp om de nasjonale treffene også legges til etter eksamen. Skal russen klare å motstå det enorme kjøpepresset, må det nasjonale reguleringer på plass.

Alt fra mobbeombud, foreldre, helsesykepleiere, lærerorganisasjoner, fylkeskommuner og unge politikere har bedt kunnskapsminister Tonje Brenna om å ta grep. Så langt fremstår regjeringen som altfor unnvikende.

I 1979 vedtok Arbeiderparti-regjeringen å legge eksamensdagene til etter 17. mai, for å dempe en for vill russefeiring og gi elevene mer tid til faglige forberedelser. Nå må Arbeiderpartiet innse at denne avgjørelsen var feil, og forskyve feiringen igjen.

Les også

Ta tak, ungdomsskoleforeldre – spar dere for tre år med russepress

Les også

Urovekkende resignert og kraftløst

Les også

Hver tragiske enkelthistorie viser at vi ikke kan vente enda et år