På tross av at boliglånet blir dyrere, maten blir dyrere og klærne blir dyrere begrenser regjeringen sitt økonomiske handlingsrom ved å reversere Nye Veier AS. Det skaper dyrere og dårligere løsninger for oss alle. Først reverserte de jernbanereformen, og nå mulig nedleggelse av Nye Veier AS. Tida er inne for å redusere kostnadene, ikke øke dem.

Målet til den nye regjeringen er ikke at det skal bygges flere kilometer med vei eller jernbane eller at tilbudet skal bli bedre. Målet er mest mulig statlig kontroll, uavhengig av om kvaliteten blir dårligere og prisen blir høyere.

Norge er helt avhengig av en god infrastruktur for å knytte landet sammen, øke verdiskapningen og skape arbeidsplasser. Dette er spesielt viktig i distriktene hvor store deler av verdiskapningen skjer. Både varer og mennesker skal komme trygt og raskt fram.

En moderne infrastruktur er også en forutsetning for den teknologiske utviklingen mot et nullutslippssamfunn. Vi kan ikke se oss ideologisk blind på gammeldagse løsninger, hvor prosess er viktigere enn resultatet. Nye Veier AS har redusert byggekostnadene med 20 prosent. Det er mer penger til bedre og tryggere infrastruktur.

Les også

«Juksemaker pipelort» på veg og bane

Regjeringens grep er svært dårlig nytt for Innlandet. Det er helt uakseptabelt om utbyggingen av E6 gjennom hele Gudbrandsdalen ikke ferdigstilles. Veien er sterkt belastet med ulykker og sterkt trafikkert hele året gjennom og er hovedpulsåren for både næringsliv og turisme. Nye Veier AS har planene klare, regjeringen setter nå disse investeringene i våre lokalsamfunn i spill.

Kari-Anne Jønnes, stortingsrepr.(H), Oppland