– Regjeringen sultefôrer kommunene

– Regjeringen sulteforer kommunene for å tvinge fram sammenslutninger. Det løser ikke problemene i det hele tatt, sier Sps fylkesleder Bengt Fasteraune.