Det framgår av hovedtallene i regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2023.

– Målt som andel av verdiskapningen reduseres det strukturelle oljekorrigerte budsjettunderskuddet med 0,6 prosent, det vil si at budsjettimpulsen er negativ, skriver Finansdepartementet.

– Oljepengebruken, målt ved det strukturelle oljekorrigerte underskuddet, tilsvarer 2,5 prosent av Statens pensjonsfond utland (SPU) ved inngangen til budsjettåret, heter det videre.

Hovedtallene ble publisert klokka 8, mens budsjettforslaget blir lagt fram klokka 10.

Regjeringen har en rekke ganger varslet at oljepengebruken må ned.