Er det noe Innlandet har, så er det mye skog. Skogen er Innlandets grønne gull, har vi hørt i en årrekke. For alt som kan lages av olje, kan også lages av tre. For noen år siden hadde politikere i Innlandet en drøm om at vi skulle bli det nye Stavanger. Et sted regjeringen satset på.

Vi skimter ikke noe nytt Stavanger i Innlandet, selv ikke i regjeringens ferske veikart for et grønt industriløft. Industrien skal omstiller seg og bidra til at 55 prosent av norske klimagassutslipp reduseres innen 2030. I det ligger det naturligvis å gjøre oljeindustrien grønnere, men det må også innebære å satse på nye næringer andre steder i landet.

Mye må gjøres i løpet av få år. Det krever konkrete tiltak. Både Høyre og Bellona etterlyser konkrete nye forslag. Opposisjonen mener det er lite nytt i regjeringens veikart.

Utfordringen er å finne en balanse mellom de store overordnede endringene som må til, og de konkrete tiltakene som gir endring. I skogen i Innlandet ligger det et slikt potensial. I mange år har norsk tømmer blitt transportert til Sverige for videre foredling til papir, trevarer og bioenergi. Vi sender verdiskaping og verdiøkning ut av landet. Mange flere ønsker å bygge i tre. Regjeringen selv sender et viktig signal til departementene, og ber dem om å vurdere økt bruk av tre i statlige byggeprosjekter. Nå er det viktig å ta fordelingen av skogen hjem.

Det er positivt at regjeringen ønsker å snu denne strømmen. Innlandet kan ikke lenger bare være et sted hvor råvarene gror, og en korridor for transport av tømmer. Vi må ta føringen for å bli det stedet i landet hvor også mest skog foreldes, treprodukter skapes og eksporteres.

Regjeringen trenger flere konkrete tiltak. De regionene og de næringslivsaktørene som klarer å finne nye løsninger vinner. Næringsministeren påpeker at veikartet skal være et levende dokument. Derfor er det så viktig at både politikerne i Innlandet og næringslivet gjør alt de kan for å finne løsningene for framtida, slik at regjeringen i enda større grad satser her. Vi må ta skrittet videre fra å ikke bare ha gullet, men også sitte på løsningene.