I et leserinnlegg denne helgen forsøker Venstre å så tvil om Arbeiderpartiets klimaengasjement. For meg er det et paradoks at et regjeringsparti som selv har stått for minimale utslippskutt kaller andre partiers klimapolitikk for «gjennomhullet». La meg være helt tydelig: En Arbeiderparti-ledet regjering skal kutte 55% av utslippene våre innen 2030.

Etter FN klimapanels (IPCC) nyeste rapport har det vært snakka mye om de grønne tiltakene som skal bidra til å løse klimakrisen. For Arbeiderpartiet er bildet større enn bare én enkel løsning, i motsetning til hva andre partier gir uttrykk for med jevne mellomrom. Vi skal klimatilpasse landbruket, satse på nye energieventyr slik vi gjorde det med vannkrafta. Samtidig vil vi i Arbeiderpartiet legge til rette for innovativt gründerskap, bygge morgendagens transportløsninger, og ikke minst; omstille fossile næringer mens vi skaper nye grønne arbeidsplasser.

Disse løsningene krever at vi har en stat som stiller opp med sterke rammer og store ressurser som hjelper oss gjennom det grønne skiftet. De pengene vi tjener i nåtiden skal brukes på utvikling av næringer i fremtiden, og det inkluderer inntektene fra oljebransjen. Det kan virke som at Venstre har glemt hvilket enormt eventyr oljen har vært for Norge.

I tillegg til å gi oss enorme inntekter, så gir petroleumsnæringen jobb til over 200 000 arbeidsfolk. Skulle man stengt av krana i morgen, så ville alle disse blitt arbeidsledige over natta. Det er veldig usosialt og veldig korttenkt. Arbeiderpartiet vil heller bruke den enorme kompetansen blant oljearbeidere og teknologien fra oljenæringa til å utvikle nye grønne næringer.

Skal vi nå de målene som Norge har satt seg, og gjennomføre et rettferdig grønt skifte, så trenger vi en ny regjering. Høyre og Venstres intensjoner er gode, men går fremdeles til valg på et foretrukket samarbeid med klimafornekterne i FRP. Fra 1990 til i dag har Norge bare kutta 4% av utslippene våre. Før 2030, altså på de neste 9 årene, må vi kutte 50%. Da holder ikke regjeringens passivitet. Nå trenger vi et regjeringsskifte - for klimaet og for våre framtidige generasjoner!

Rune Støstad, Nord-Fron, stortingskandidat for Ap i Oppland