Regjeringens kullsviertro på stordrift

Av
DEL

leserinnlegg

Under vignetten «Dagens gjest» i GD 5. november, diskuterer stortingsrepresentant Olemic Thommessen (H), status og fremtid for næringslivet i Innlandet. Ved siden av hyllest til Regjeringens politikk, erkjennes det at det er bekymringsfull mangel på kvalifiserte fagfolk, og at det blir stadig færre yrkesaktive for hver pensjonist.

Thommessen mener at det er disse forholdene, og ikke Regjeringens politikk, som er problemet. Men mange vil mene at han snur saken på hodet. Det er Regjeringens politikk som skynder på denne utviklingen.

Høyrerepresentanten ser utfordringen klart: Vi må få flere unge til å flytte til regionen. Det er en god idé. Da står det bare igjen å finne ut hvordan det skal gå til.

Thommessen mener at svaret ligger i Regjeringens prosjekt med sammenslåing av kommuner. Nylig presenterte Lillehammer Høyres leder, Oddvar Møllerløkken, den samme tankegangen.

Det er tvilsomt om dette alene vil gi den ønskede effekten. Det såkalte «Kommunebarometeret» for i år og i fjor viser ingen sammenheng mellom ytelser og innbyggertilfredshet versus kommunens folketall. At enkelte kommuner selv ønsker å slå seg sammen er greit. De blir gode pilotprosjekter. Da får vi se hvordan kostnader og ytelser utvikler seg i det aktuelle området.

Regjeringens grunnidé er at det som er stort er bra. Derfor favoriseres stordrift. Det gir antakelig flere kroner i gevinst i næringene, men det sentraliserer eierskapet og fortjenesten, og hemmer dermed grobunn for annen aktivitet lokalt. Hemmer den «spin-off effekt» som oppstår ved at det blir igjen arbeidsplasser og penger lokalt. Dermed blir det totale samfunnsregnskapet for næringskjeden negativ. Ikke minst ser vi det i fiskeriene og småstedene på kysten.

Regjeringens kullsviertro på at stordrift gjelder også forvaltning og offentlige tjenester. Det fjerner arbeidsplasser og fjerner nærhet til brukerne, og forvansker livet for folk og bedrifter i distriktene.

Aktuelt nå er nedlegging av høyskoler og høyskoleavdelinger. Regjeringen skylder på universitetenes frihet til å organisere seg, men det er allerede gått noen år siden departementer uttalte vi har for mange høyskoler. Dette er villet politikk. Den fjerner aktivitet, vanskeliggjør tilgangen til høyere utdannelse for ungdom i regionen, og vil fremfor alt redusere regionens mulighet til å rekruttere «egne» fagfolk.

Til overmål innskrenker Regjeringen armslaget for lokale banker, reduserer den reelle verdien av overføring til kommunene og reduserer samtidig rammen for det en kommune kan kreve inn av sine innbyggere til fellesformål. Sistnevnte kan det for så vidt være delte meninger om.

Thommessen har rett i at vi må gjøre forholdene i distriktene attraktive for unge folk som vil etablere seg og gi liv og tilvekst i lokalsamfunnet. Det er ingen tvil om av vår kommunes stortingsrepresentant seriøst ønsker å arbeide for dette. Men den politikken Høyre sentralt og resten av den nyliberalistiske regjeringen fører, leder i en annen retning.

Svein Tore Tvete, Lillehammer, kommunestyrerepr. (Sp)Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags