Regjeringen ga 5. november tydelige signaler om å holde seg mest mulig hjemme og begrense sosial aktivitet de kommende ukene. Svært gode tiltak som hindrer smitteoverføring med koronaviruset.

De gode forslag og regler fra regjeringen ble noe svekket med tiltak som kan skape uro, forvirring og usikkerhet, for eksempel:

Inkonsekvens mellom bare fem gjester i hjemmet samtidig som det er lov til arrangement i fri utfoldelse med 20 gjester i private sammenkomster på offentlige steder eller 50 personer på innendørs arrangement. Dette virker uforståelig, særlig med den korte 1-metersregelen - med eller uten munnbind. Hva med kø ut og inn av slike lokaler og garderober?

Ved «fysisk aktivitet» innendørs utvides det fra en meter til to meter! - Gjelder dette dans, «mingling» eller hva? For risikoutsatte/sårbare personer utvides det til 2-meters sosial avstand. Men hvem vet om alle sårbare personer i sine nærområder? Og hvem vet hvilke nærkontakter som blir alvorlig syke, får store immunologiske reaksjoner eller får langtidsskader? Og hva med bruk av munnbind, god grensekontroll og obligatorisk testing av alle innreisende til landet?

De fleste forstår at situasjonen er alvorlig. Folk flest vet også at virusets smittsomhet medfører at hver gang samfunnet og grensene åpnes opp for økende mobilitet og kontakt - spres viruset ytterligere, hvis ikke riktige tiltak gjennomføres. WHO definerer at Norge for tiden har superspredning og klyngeutbrudd av koronaviruset, knyttet til de tre C-er: «closed spaces, close contacts and crowds»; det vil si bygninger og små rom med dårlig ventilasjon, personer i nær kontakt med hverandre og overfylte lokaler.

Koronaviruset smitter via kontakt, dråpe/pust og kan bli luftbåret, 5 til 16 meter fra en smitteførende person og er levende til stede i luften i 16 timer eller mer.

1 Mange smittede med eller uten symptomer – særlig barn og ungdom – skiller ut viruset i millionmengder fra utpust, og smitten spres videre blant annet gjennom luften.

2 Dette er vist både i tekniske forsøk, dyreforsøk (ferret) og studier rundt pasienter med smitte. Ved universitetet i Florida ble koronavirus påvist svevende i luften 4,8 meter fra pasienten.

3 I miljø og på utstyr har koronaviruset uvanlig lang levetid. En studie viser at viruset lever stabilt i miljøet i minst 7 dager på plastikk, stål, glass, stentøy, treverk, hansker og munnbind, og 4–5 dager på tøy og papir.

4 Rundt personer med smitte påvises det store mengder levende virus på vegger, utstyr, tak og i ventilasjonskanaler – til tross for godt ventilerte rom.

5 Ved romtemperatur, overlever koronaviruset i bortimot en måned. Ved 20 grader lever viruset minst 28 dager på glass, stål, vinyl, papir og liknende, og opptil 7 dager på bomullstøy.

6 Tiltak må ta hensyn til koronavirusets egenskaper for å få best mulig effekt. Regjeringens agenda er «etter-snar» med noen, men ikke helhjertede, tiltak mot koronaviruset. Det er viktig at regjeringens tiltak stemmer overens med koronavirusets aktivitet og evne til spredning i samfunnet.

Bjørg Marit Andersen, professor dr.med.

Les også

Nye smittetiltak skaper også utrygghet

Referanser

Fears AC, Klimstra WB, Duprex P et al.Persistence of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 in Aerosol Suspensions.Emerging Infectious Diseases • www.cdc.gov/eid • Vol. 26, No. 9, September 2020.Ma J, Qi X, Chen H et al. Coronavirus Disease 2019 Patients in Earlier Stages Exhaled Millions of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Per Hour. Clinical Infectious Diseases. BRIEF REPORT • cid 2020: published online August 28, 2020.Lednicky JA, Lauzardo M, Fan ZH et al. Viable SARS-CoV-2 in the air of a hospital room with COVID-19 patients. International Journal of Infectious Diseases. https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.09.025Liu Y, Li T, Deng Y et al. Stability of SARS CoV-2 on environmental surfaces and in human excreta. J Hosp Infect 2020, accepted date 21 October.Ahn JY, An S, Sohn Y et sl. Environmental contamination in the isolation rooms of COVID-19 patients with severe pneumonia requiring mechanical ventilation or high-flow oxygen therapy. J Hosp Infect 2020, Online 21. August.Riddel S, Goldie S, Hill A et al. The effect of temperature on persistence of SARS-CoV-2 on common surfaces. Virol J 2020 17:145.