Etter et par år med pandemi og lite feriering i utlandet, var norsk reiseliv spent før denne sommeren: Ville nordmenn nå benytte muligheten til å stikke utenlands igjen? Og ville utlendingene komme tilbake hit?

Det er for tidlig å konkludere. Sommersesongen er ikke over ennå, og bedrifter og destinasjonsselskaper har ikke endelige resultater og statistikker å vise til allerede midt i august.

Det vi hører og ser tyder likevel på at det har blitt en ganske så god sommer for de fleste innenfor det brede segmentet «reiseliv».

Hotellene på Lillehammer har hatt bra belegg, har vi nettopp registrert, og i hele tatt virker det som mange reisemål har nesten like mange besøkende som i fjor. Og da vet vi at det var bra!

Reiselivsnæringa fikk virkelig kjørt seg ved inngangen til koronatida, så det er både viktig og hyggelig at mange er tilbake på minst det nivået de hadde av gjester og omsetning før mars 2020.

Tall fra SSB i 2019 fortalte at over 180.000 nordmenn var sysselsatt i reiselivet. Det samme året la turister igjen 194 milliarder kroner.

Bransjen er altså av de viktigste vi har - enten vi snakker makroøkonomi eller privatøkonomi.

I praksis regner vi pandemien for å være over. Mye er tilbake til normalen. Samtidig er reiselivsbransjen og alle som er avhengige av den godt kjent med at når én utfordring forsvinner, dukker det gjerne opp en ny.

Og nå finnes flere mørke skyer i horisonten. Folk vil alltid bruke penger på ferie, men når større del av inntekten går til økte renter, dyrere strøm, matvarer og alt annet vi bruker penger på i hverdagen, vil det fort bli mindre å bruke på reise og moro.

Kan hende styrker det «nærturismen», men for å få oljet reiselivsmaskineriet skikkelig trengs også utlendinger, overnattinger og folk som blir over flere dager.

Økte kostnader er naturligvis også krevende for den enkelte bedrift. I reiselivet er det mange som allerede driver et økonomisk nullsumspill. Skal de håndtere de økte kostnadene, må prisene settes opp. Og da blir de desto mer sårbare.

Staten har bidratt til å holde hjula i gang under pandemien. Så vet vi at også den statlige pengesekken må strammes litt igjen framover dersom ikke inflasjonen skal gå helt over styr.

Det er likevel viktig at politikerne følger med på reiselivsbransjen, og at det vurderes tiltak dersom motbakken skulle bli for bratt. For vi er alle tjent med at reiselivshjula holdes i gang til enhver tid. Alternativet er et ras av konkurser og kraftig økning i arbeidsledigheten.

La oss håpe på en langt blåere himmel enn som så.