Reiselivet i Oppland vokser, samtidig som utslippene går ned

- Vi er ikke i mål. Vi må starte der det er mulig å gjøre en forskjell, og med de tiltakene som har størs-effekt på klimautslipp, skriver  Kristin Krohn Devold og Ove Gjesdal.

- Vi er ikke i mål. Vi må starte der det er mulig å gjøre en forskjell, og med de tiltakene som har størs-effekt på klimautslipp, skriver Kristin Krohn Devold og Ove Gjesdal.

Av
DEL

debtt

Oppland opplever vekst i reiselivet, samtidig som utslippene fra overnatting og servering nærmer seg null. Bor du på et hotell i Lillehammer er opplevelsen snart utslippsfri.

Det hersker en rekke påstander om hvor mye norsk reiseliv forurenser, men reiselivet i seg selv er ikke knyttet til store utslipp. En fersk rapport, utarbeidet av Stakeholder på vegne av NHO Reiseliv, konkluderer med at samlede CO2-utslipp fra norsk reiseliv er 3,6 millioner tonn CO2 i 2018. Det er mer enn fire ganger mindre en norsk olje- og gassutvinning (14,6), over tre ganger mindre enn industri og bergverk (12,1), og også betydelig mindre enn privatbiler (4,7) og norsk jordbruk (4,4). Det er transportleddet i reiselivet som i all hovedsak står for utslippene når man ser på reiselivet:

· Flyreiser står for 53 prosent

· Cruise står for 16 prosent

· Passasjerskip for 13 prosent

· Bil/camping for 12 prosent

· Overnatting og servering for 3 prosent

CO2-utslipp fra overnatting og servering utgjør kun tre prosent av samlede utslipp fra reiseliv. Utslippene forventes å falle betydelig etter hvert som alle bytter ut oljefyrene med utslippsfrie oppvarmingsløsninger, og bør gå mot null allerede neste år.

Reiselivet i regionen vokser, samtidig som utslippene nærmer seg null

I Oppland har verdiskapingen i reiselivet vokst med 110 prosent fra 2004 til nesten 2,3 milliarder kroner i 2017. Reiselivet i regionen vokser, samtidig som utslippene er redusert til nær null. Restauranter, hoteller og opplevelsesbedrifter har gjort en god innsats for å bli mer miljøvennlig. Et godt eksempel er Brimi Eventyr som tilbyr «klimanøytral bedriftspakking» der gjestene blir fraktet så klimanøytralt som mulig oppover Gudbrandsdalen. I 2018 fikk Visit Lillehammer tildelt Innovasjon Norges «Merket for bærekraftig reiseliv». Videre har Visit Lillehammer en ambisjon om å hente turister fra nærmarkedene, framfor å satse tungt på det asiatiske markedet.

Fylkeskommunen må satse på el-transport

Rapporten viser altså at reiseliv i seg selv ikke er knyttet til store utslipp. Det som gir utslipp er transport. Men, for både bil, båt, buss og ferge er det nå fullt mulig med el-transport. Fylkeskommunen må være like konsekvent i valget av busser, som myndighetene har fått til med elbilsatstingen i privatmarkedet. Visit Lillehammer jobber for å få realisert dobbeltsporet til Lillehammer, samt bedre togforbindelse gjennom Gudbrandsdalen til Møre og Trøndelag. Videre er Visit Lillehammer involvert i et utviklingsprosjekt der målet er å få til en grønn reise til og innen destinasjonen. Elektrifisering av fly vil komme, men det vil ta lengere tid. Utslippene fra fly er i tillegg en del av EUs kvotehandelssystem, og hele 77 % av passasjertrafikken med fly er en del av EUs kvotehandel.

Ta bevisste valg

Vi som forbrukere kan alle endre våre reisevaner, men i debatten om "flyskam" er det viktig å minne om at privatbiler slipper ut 4,7 millioner tonn CO2, som er nær fire ganger så mye som innenriks luftfart. Dersom man skal reise alene fra Oslo til Bergen vil fly gi minst klimautslipp kontra bil, men er man en familie på fire vil bil gi mindre utslipp, mens det aller beste alternativet er tog. Det handler om å bli mer bevisste på hva som faktisk hjelper.

Det skjer en positiv utvikling i norsk reiseliv. I Innlandet har man tatt flere grep for et grønnere reiseliv. Men vi er ikke i mål. Vi må starte der det er mulig å gjøre en forskjell, og med de tiltakene som har størst effekt på klimautslipp.

Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv

Ove Gjesdal, reiselivssjef i Visit Lillehammer

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags