God nettforbindelse er helt avgjørende for et digitalisert samfunn. Dette har kommet enda klarere frem under koronakrisen. Jeg er også helt enig i at raskt og stabilt bredbånd er minst like viktig på bygda som i byen. Bosetting, næringsutvikling og eiendomspriser i distriktene er like avhengige av digitaliseringsstruktur som av veinett, strømforsyning, vann og avløp. Så jeg er enig i veldig mye av det Jon Arild Sagheim (S) skriver i GD 5. august, om behovet for høyhastighets bredbånd i distriktene.

Norge har allerede kommet svært langt. Norske bredbånds- og mobilnett er blant de beste i verden. EUs DESI-indeks for 2020 viser at Norge sammen med Danmark har den beste mobil- og bredbåndstilgangen. Norge scorer også høyt på hvor klare ulike land er for 5G. Jeg mener vi har oppnådd vår ledende posisjon fordi vi har holdt fast på to grunnleggende prinsipper: Norsk bredbåndspolitikk er markedsbasert og teknologinøytral.

Det offentliges viktigste rolle er å tilrettelegge for investeringer. Tilbydernes investeringer har økt betydelig, og var i 2019 på 12,2 milliarder kroner, opp med over 2 milliarder fra året før.

Når det gjelder høyhastighets bredbånd, satte vi oss allerede i 2016 ambisiøse mål om slikt bredbånd til 90 prosent av husstandene innen utgangen av 2020 og på lang sikt til alle. Mange trodde ikke vi kunne nå det kortsiktige målet, men det ligger vi nå an til å gjøre. Ved utgangen av første halvår 2019 hadde 86 prosent av husstandene slikt tilbud.

Tilbudet om høyhastighets bredbånd har økt betydelig i hele landet, og den har økt vesentlig mer i Innlandet enn på landsbasis. Men vi slår oss ikke til ro. Noen områder i landet ligger fortsatt for langt bak, og Innlandet er ett av disse.

Vårt langsiktige mål er høyhastighets bredbånd til alle. Jeg vil minne om at den rødgrønne regjeringen ikke tallfestet et mål for dekning for høyhastighets bredbånd i det hele tatt. Denne regjeringen har de siste årene satt i verk mange tiltak for å legge til rette for høyhastighets bredbånd i hele landet.

Bevilgningen til bredbåndsutbygging i distriktsområder er økt til rekordhøye 406 millioner kroner i 2020. Av disse får Innlandet 75 millioner kroner, nest mest i landet. Dette vil komme folk og næringsliv til gode. Sagheim etterlyser høyere bevilginger til bredbåndsutbygging. Da føler jeg det påkrevet å vise til at bevilgingene har vært langt høyere under denne regjeringen enn under den rødgrønne regjeringen Sp selv var en del av.

Linda Hofstad Helleland, distrikts- og digitaliseringsminister

Høyhastighets bredbånd må bli like selvfølgelig som strøm