Rektor ved truede skoler: – Ikke så mye vi kan gjøre

Fredrik Sørensen Dahl er rektor ved både Fagernes, Åsen, Lismarka og Messenlia skole, og forbereder seg på at det kommer til koke framover.