Rektorene i distriktet forbereder seg på åpning: – Utfordring med bemanning og nok plass

De ansatte på skolene i distriktet forbereder seg nå på åpning for alle klassetrinn fra neste uke. På Hammartun skole i Lillehammer lurer rektoren på hvordan de skal få dette til.