Gå til sidens hovedinnhold

Ren energi

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Regiondirektør Jon Kristiansen i NHO, regionleder Iver Erling Støen i LO og fylkesordfører Even Aleksander Hagen har skrevet innlegg i GD, publisert 13. april. De nevner råvarer, kompetanse, kapital og ren energi i landet vårt, som forutsetninger for «grønne» nye industriarbeidsplasser her.

Med «ren energi» menes vel vannkraft og vindkraft. Med hard nedbremsing av vannkraftutbyggingen, ble det alvorlig knapphet på kraft i landsdelen Midt-Norge, så det måtte satses på vindkraft som «plan B» for kraftforsyningen der. Dette har ført til protestaksjoner som de mot vannkraftutbygging.

«Plan C» er å «flytte» mye vindkraftutbygging ut på havet; men prosjektet Hywind Tampen – ved et oljefelt ute i Nordsjøen – blir temmelig dyrt i forhold til verdien av ujevn og upålitelig produksjon av vindkraft. Det vil vel fungere som argument mot vindkraft fra flytende konstruksjoner?

Denne vinteren ble det mange kuldegrader på Østlandet og på Vestlandet samtidig, rekordhøyt strømforbruk, og høyt strømprishopp. Det sistnevnte viste at kapasiteten er knapp i forhold til det forbruket som var da, når det gjelder produksjon og/eller overføring av elkraft. Årsaken til det er dels nevnt nedbremsing av vannkraftutbyggingen, og dels omlegging fra fyring med olje, ved eller parafin til elektrisk oppvarming.

Varmepumper er populære, fordi de «trekker» mindre strøm enn panelovner. Varmepumper som «henter» varme fra dypt borehull eller dypt vann krever store investeringer, så mange velger luft til luftvarmepumpe. Den har den uheldige egenskapen at det med mange kuldegrader også blir dårlig virkningsgrad, og ekstra ujevnt strømforbruk.

Bakgrunnen for omfattende utskifting av strømmålere er at dette er nødvendig, for såpass detaljert registrering av strømforbruket, at ekstra kostnad med leveranse av strøm til ekstra ujevnt forbruk kan dekkes inn, med noe høyere energipris for slik leveranse enn for jevn leveranse. Kom nye strømmålere for sent, så det ble «for mange» varmepumper?

Konklusjonen må da bli at vi – med mye elektrisk oppvarming – har disponert veldig mye «ren energi», så lite slik energi er disponibel for «grønne» nye industriarbeidsplasser!

Jo Heringstad, Ås