Gå til sidens hovedinnhold

Reparasjon av natur

Leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Til dels stygge naturinngrep kunne gjennomføres, før vi fikk råd til å prioritere naturvern: Ett er reguleringen av fjellsjøen Bygdin i Jotunheimen, som ble gjennomført i «de harde 30-åra», med flere senkningskanaler mellom hovedbassenget og utløpet nær Rv. 51. Dermed kan flere småbasseng mellom hovedbassenget og utløpet være halvtomme både i juni og i juli. Løsning som da var for dyr var 4 km tappetunnel ut fra hovedbassenget, og stenging av sundet mellom hovedbassenget og småbassengene, ved Bygdisheim.

Etter skadeflommen Vesleofsen i andre deler av vassdraget, ble det planlagt et lite pumpekraftverk mellom Bygdin og Vinsteren. Hvis det noen gang bygges med kort tunnel, så blir det bare litt tidligere oppfylling av hele Bygdin. Hvis det kraftverket bygges med 4 km tunnel, og sundet ved Bygdisheim stenges, blir det reparasjon av naturskaden ved østenden av Bygdin.

Med regulert vannføring fra Vinstra-verkene, ble det grunnlag for kraftverk ved Hunderfossen og ved Harpefossen. Bortsett fra tidsrom med flom, leder kraftverket ved Hunderfossen nesten alt vannet i Lågen utenom betydelig elvestrekning, som var viktig gyteområde for den storvokste Hunderørreten.

Den naturskaden er «reparert» med to tiltak: Det ene er fisketrapp ved demningen, for å få gytefisk til å svømme lenger opp i Lågen. Dette ble vurdert som usikkert og utilstrekkelig tiltak, så det ble også bygd et anlegg for produksjon av yngel til utsetting, der Fredrik Heitkøtter gjorde mye for Hunderørreten. (At fisketrappa har fungert til dels dårlig, viser vel at produksjon og utsetting av yngel er nødvendig.)

Ekstreme naturvernere mener at «kunstig» produksjon av ørretyngel til utsetting i vassdrag er en uting, og at det som har foregått ved Hunderfossen i mange tiår nå bør stanses: De vil følge opp et ideal med naturlig reproduksjon av Hunderørreten, og bare det. Da vil de vel snart følge opp dette idealet ytterligere, med å kreve at det skal slippes mye vann utenom kraftverket – hele året. Det vil være utidig, i tid med behov for ny kraft til elektrifisering.

Noen har hevdet at Hunderørreten er spesielt verneverdig fordi den er storvokst, så den må bevares uansett hva det vil koste. Hvis den egenskapen er så viktig, så kan den vel bevares ved å fange gytefisk ved Hunderfossen som hittil, og bruke de største fiskene til reproduksjon i anlegget der.

Noen har sagt at til og med gull kan kjøpes for dyrt. Kan også Hunderørreten bli for dyr?

Jo Heringstad, Ås