Gå til sidens hovedinnhold

Respektløst mot eldre

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.


27. mai vedtok Stortinget å be regjeringen oppheve kravet om helseattest for eldre bilførere, med virkning fra senest 1. august. Samferdselsminister Knut Arild Hareide har vurdert hvordan vedtaket skal følges opp. Han har konkludert med at det ikke vil være forsvarlig å gjennomføre denne endringen fra 1. august.

Statens vegvesen og Helsedirektoratet utreder fortsatt et stortingsvedtak fra februar, og Hareide skyver hele saken foran seg til dette utredningsarbeidet er ferdig. Forhåpentlig 1.oktober. I denne saken har regjeringen parkert i krabbefeltet. Først og fremst er denne saken et trist eksempel på fravær av handlekraft og respekt for den voksende gruppen eldre mennesker.

Vi begriper at dette ikke er en enkel sak. Det ubegripelige, er at regjeringen over lang tid har diltet og vinglet bak opposisjonen. Gjennom fem år har GD formidlet historier om hvordan eldre bilførere sjablongmessig har blitt fratatt retten til å kjøre bil. Ikke på noe tidspunkt har regjeringen hatt en offensiv og løsningsorientert tilnærming til problematikken.

Dette er fravær av handlekraft og respekt for den voksende gruppen eldre mennesker

Vi legger ikke alt ansvar på samferdselsminister Knut Arild Hareide. Frp har sluttet seg til en jagende opposisjon i denne saken. Samtidig har Samferdselsdepartementet vært Frps departement det meste av Erna Solbergs regjeringstid. Denne problematikken burde det vært ryddet opp i før Hareides inntreden.

Det vi har savnet lenge, er tydeligere initiativ og bestillinger fra politisk ledelse. Vi savner noen klare beskjeder om at dette ikke bare er samferdselspolitikk, men også eldrepolitikk. Vi savner noen politiske erkennelser av at tap av førerretten i deler av landet er en frihetsberøvelse som for noen langt på veg gjør livet ulevelig. Det er ingen menneskerett å kjøre bil til sin siste dag, men det er respektløst ikke å ha flere perspektiver på denne problematikken.