Gudbrandsdalen har en fremtredende posisjon i Norges reiseliv, og gjennom prosessen «Gudbrandsdalen 2030» ønsker vi nå å stake ut en felles retning for bærekraftig utvikling og foredling av reiselivsproduktet.

Har vi en felles forståelse av situasjonen i dag? Hva er drømmesituasjonen 10 år fram i tid, hvis vi løfter blikket? Hvilke ytre utviklingstrekk og trender påvirker oss? Hvilke styrker må vi utnytte? Hvordan kan vi bli bedre – sammen?

Dette er noen av spørsmålene som reiselivsbedriftene i disse dager tar stilling til i fellesskap, under tre separate arbeidsveksteder gjennom dalen. Videre skal det utarbeides mål og satsingsområder som altså skal bunne ut i en felles fremtidsstrategi for Gudbrandsdalen.

Visit Lillehammer, Nasjonalparkriket Reiseliv og Visit Jotunheimen representerer totalt 369 handels- og reiselivsbedrifter i Gudbrandsdalen, et sammenhengende produktområde fra Sjusjøen (Ringsaker) i sør til Lesja og Skjåk lenger nord. Til sammen utgjør dette 13 kommuner. En undersøkelse utført av Skåppå, med totalt 138 respondenter, viser flere likhetstrekk og sammenfallende utfordringer gjennom hele reiselivsdalen.

Bedriftene peker på høye kostnader og lav lønnsomhet, tilgang på kvalifiserte ansatte, lite ressurser til utvikling og utfordringer knyttet til klimaendringer som de største bransjeutfordringene. Videre ser de markedsføring, økt samarbeid, sesongutvidelse og flere aktiviteter som de viktigste grepene for videreutvikling. Dette med bakgrunn i at opplevelser knyttet til naturen, aktiviteter, mat og kultur er de viktigste grunnene til at turistene kommer til oss. Halvparten av oss jobber i reiselivet: Ifølge en rapport utarbeidet av Menon, jobber 15 % av alle ansatte i næringslivet i Gudbrandsdalen i overnattingsbedrifter, serveringssteder eller hos aktivitets – og opplevelsesleverandører. Samlet representerer dette i 2019 en verdiskapning på 1, 4 milliarder kroner og 1,7 millioner gjestedøgn! I tillegg kommer blant annet gjestedøgn og verdiskapning knyttet til alle privathyttene i området. Faktisk kan over halvparten av næringslivet i Lillehammer og Gudbrandsdalens sies å være del av «rekreasjonsnæringen» - det store reiselivet, så det er ingen tvil om at reiselivet er en avgjørende driver for samfunnsutvikling i by og bygd.

I en verden preget av mye uro, og ikke minst i kjølvannet av en pandemi som virkelig har satt spor etter seg, ønsker vi å rigge oss for framtida. Det skjer nå!

Felles grønn tråd: Gjennom masterplan-prosessen skal det idémyldres, drømmes, argumenteres og diskuteres rundt felles merkevarebygging, opplevelsesutvikling, satsing på helårsturisme og produktpakker - alt med en gjennomgående grønn tråd; med bærekraftig utvikling fremst i pannebrasken. Målet vårt er at denne strategien blir foretrukket strategi for kommunene i sitt reiselivsarbeid og den omforente «veiviseren» som fører til at bedriftene i hele dalen får besøk av enda flere betalingsvillige turister på jakt etter spektakulære opplevelser, som ønsker avkobling og velvære, som er kultur -og matinteresserte – og familier som søker opplevelser for hele gjengen - gjennom alle årstider – gjennom hele dalen - hele året. Vi håper deretter de venter hjem med et smil om munnen - og med det samme lengter tilbake til den smarte grønne dalen vår.

* Kilder: ssb.no, Innovasjon Norge, Menon, 2469 Reiselivsutvikling og Skåppå

Mari Arnøygard Wedum, Visit Jotunheimen
Merethe Sandum,Visit Lillehammer
Ole Erik Bjørnstadhaugen, Nasjonalparkriket Reiseliv