Gå til sidens hovedinnhold

Rett fokus i sykehussaken

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nå må vi ikke miste fokus på det viktige i sykehussaken. Professor Torgeir Bruun Wyller peker på at Norge står klart svakere når det gjelder offentlig helsevesen enn vi liker å tenke på; «Norge bruker en mindre andel av brutto nasjonalprodukt på helse enn de fleste andre vestlige land. Det offentliges utgifter til medisinbruk er omtrent halvparten av gjennomsnittet i OECD-landene. Sengetallet i norske sykehus er svært lavt».

Nå må vi ikke ha fokus på «useriøse» innspill fra enkeltpersoner i nabobyer. Noen vil alltid benytte spissformuleringer i en slik sak. Ha fokus på sentrale spørsmål; Hvorfor behandlet ikke fylkestinget denne saken på en seriøs måte når det forelå mye ny informasjon og endrede forutsetninger? Hvorfor støtter mange ordførere en ytterligere nedbygging av helsevesenet, og går inn for en sentralisering og relativ reduksjon i antall senger? Hvorfor kjemper få politikerne mot en løsning som overfører stadig nye oppgaver fra spesialhelsetjenesten til kommuner uten at det er klarlagt hvordan dette skal finansieres?

Hvorfor er det kun noen få personer som kommenterer at de sykehusene vi har skårer bedre på kvalitetsindikatorer enn større nyere sykehus? Hvorfor har få fått med seg at det bor flere i opptaksområder Gjøvik-Lillehammer enn i opptaksområdet Hamar-Elverum, og at sentrum for berørte opptaksområder er nord for Lillehammer? Hvorfor aksepterer mange på Lillehammer et Akuttsykehus 2, når flest argumenter peker i retning Lillehammer hvis det skal være et såkalt «hovedsykehus»?

HSØs styrevedtak sikrer Lillehammer rimelig bra, og det må være rett ut fra sykehusets størrelse, kvalitet og gunstige plassering. Elverum sikres også delvis, mens modellen ellers svekker naturlig byutvikling på Innlandet, og er en risiko for fremtidig rekruttering. Et tilpasset «0-alternativ» må sikre det beste av det vi har. Det er innlysende for svært mange at Elverum, Gjøvik og Lillehammer må videreutvikles. Leit at kvaliteten på bygningsmassen ved Hamars sykehus ikke forsvarer videreføring. Enkelte i HSØ-styret vanskeliggjør nevnte alternativ med å antyde nybygg der, men et kvarters kjøring fra Hamar til Elverum er vel ikke helt håpløst? Ellers er det urimelig at både Reinsvoll og Sannerud skal legges ned som psykiatriske sykehus. Det mener også mange av dem som kjemper for et nytt Mjøssykehus. Helseministeren må allerede nå sette ned foten og bidra til sikring av minst ett av disse psykiatriske sykehusene – kanskje begge.

De store politiske partiene må stille opp for å unngå ytterligere svekkelse av nivået innen norsk offentlig helsevesen, og hindre nedbygging. De må komme fram til en ny og forbedret styringsmodell. Mange ser at det hadde vært en enda dårligere prosess hvis fylkespolitikerne hadde sittet med ansvaret. Slik makt kan ikke ligge i et organ som ikke lytter til ca. to-tredjedeler av folket, og som mangler vilje eller evne til ny behandling av en så viktig sak.
Konseptfasen må sikres rett fokus.

Helge Rolvsen, Lillehammer