- Rett og slett tjuveri av logo, sier initiativtaker til slakteri-aksjonen

Flere lokale bønder, politikere og personer med tilknytning til Nortura har brukt logoen til Kjetil Eide og aksjonen Kua mi får dere aldri – men her er den døpt om til Kua mi får Nortura. Da ble det spetakkel.