Stortingskandidat Brabrand fra Lillehammer burde gitt Senterpartiet ett klapp på skulderen i stedet for å opptre slik han gjør nå. Gode venner fra hele fylket er godt å ha når denne saken skal landes for å sikre finansiering i skarp konkurranse med andre investeringer i Helse Sør-Øst.

Når Ap støtter bygging av et nytt sykehus i Oslo kan en investering i Innlandet bli utfordrende nok. Senterpartiet i Oppland har vært den tydeligste stemmen for å legge ned helseforetaket, skille investering og drift, bygge et nytt hovedsykehus på Moelv, med Lillehammer som akuttsjukehus og Gjøvik som elektivt sykehus.

Denne beslutningen er vedtatt av årsmøtet i Oppland Senterparti. I tillegg har alle 14 Sp-ordførerne i Oppland stilt seg bak dette og aktivt og målrettet arbeidet for at denne løsningen skal bli en realitet. De har stått på og jobbet for å få styret i Helse Sør-Øst til å gjennomføre et styrevedtak der Mjøssykehuset plasseres på Moelv og ikke Brumundal, et vedtak som ble sikret med styrelederens dobbeltstemme der Lillehammer i tillegg sikres med et akuttsykehus. At Aps Stortingskandidat Anders Brabrand ikke har fått med seg at lokalpolitikere fra Senterpartiet i hele Oppland har arbeidet for hans sak er både oppsiktsvekkende og skuffende.

I tillegg er det på sin plass å hjelpe Brabrand med å finne ut hva hans eget parti egentlig mener om saken.
Partiet ville ikke behandle saken på sitt eget årsmøte i Innlandet Ap, noe som i seg selv er ganske spesielt. Det er kanskje den viktigste saken i vårt distrikt dette tiåret. I tillegg har markante representanter fra Ap gått ut og sådd tvil om nytt hovedsykehus på Moelv. Ingunn Trosholmen, som er Brabrand sin egen ordfører i Lillehammer, uttalte så sent som i februar i år at hun ikke støttet et nytt hovedsykehus i Moelv. Hun ville utvikle dagens sykehusstruktur og kunne også se for seg et nytt sykehus på Hamar. Ap sin stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen fra Hamar og Hedmark har uttalt seg positivt for et nytt sykehus på Hamar og Støre mener det må være akuttfunksjoner på Elverum. Ett sterkt Sp i Oppland vil være godt for Brabrand og resten av befolkningen i Oppland når vi skal kjempe for vår fanesak.

Der er flott at Brabrand og Ap er opptatt av Intercityutbygging og utbygging av E6 fra Moelv til Lillehammer og videre oppover Gudbrandsdalen. Det er Senterpartiet også. Senterpartiet har også sørget for å legge dette inn i sitt forslag til Nasjonal Transportplan, inkludert forslag til finansiering med oppstart i den første fireårsperioden.

Arbeiderpartiet har ikke noe konkret forslag til gjennomføring i sitt forslag til Nasjonal Transportplan, kun fagre ord. Man bygger ikke nødvendig infrastruktur med fagre ord. Vilje og evne til gjennomføring er helt nødvendig. Senterpartiet har også prioritert nødvendig utbygging av rv. 15 over Strynefjell, E-16 gjennom Fagernes og utbygging av E136 over Lesja. E6 gjennom Gudbrandsdalen er viktig, men vi har også andre viktige veger i vår region som må prioriteres. Senterpartiet er en garanti for dette og har jobbet hardt for få gjennomslag for dette i Stortinget. Sammen med Arbeiderpartiet i ny regjering skal Senterpartiet sørge for at Ap legger de nødvendige pengene på bordet.

Det er flott at Anders Brabrand er opptatt av både sykehus og bygging av ny infrastruktur Det må likevel kunne forventes at en politiker som stiller til Stortingsvalg setter seg inn i hva hans eget parti har foreslått og ment i ulike saker.

Bengt Fasteraune, Stortingsrepresentant Sp Oppland Transport og Kommunikasjonskomiteen, Dovre

Les også

Et mer rettferdig Norge