Domsavgjørelsen ble kunngjort fredag 6. juli og lyder på 120 dagers fengsel hvorav 100 dager gjøres betinget med en prøvetid på to år. I praksis betyr det at den tidligere ustraffede kvinnen slipper fengselssoning så lenge hun ikke begår alvorlige lovbrudd i prøvetiden.

Tiltalte satt totalt 13 dager i varetekt etter brannen og den ubetingede delen av straffen anses utholdt ved denne varetekten.

Kvinnen dømmes til å betale fem tusen kroner i saksomkostninger.

Kvinnen er dømt for overtredelse av straffelovens paragraf 356 (jf. Paragraf 355):
«Uaktsom fremkalling av fare for allmennheten straffes med bot eller fengsel inntil 3 år.»

Advokat Gunnar Hagen forsvarte kvinnen under rettssaken i Sør-Gudbrandsdal tingrett.

Les også: Påstand om 120 timers samfunnsstraff

Vet ikke hva som startet brannen 

Lettet forsvarsadvokat

-Jeg er veldig lettet over dommen. Dommen plasserer saken der den hører hjemme.

Den første siktelsen av kvinnen ble gjort etter den såkalte mordbrannparagrafen, noe påtalemyndigheten senere gikk bort fra.

– Her er det snakk om en rekke uheldige omstendigheter som førte fram til brannen. Det var snakk om et mørkt, rotete og brannfarlig rom og en beruset person som i uaktsomhet brukte lighter.

– Samtidig er det juridisk riktig med en reaksjon i saken. Beruselse fritar ikke for straff, sier advokat Gunnar Hagen som gjør oppmerksom på at han fredag formiddag ikke har fått lest dommen ennå.

Kvinnen tilsto i saken å ha vært uaktsom med lighter, men husket lite fra det som førte til selve brannen.

Tar saken til etterretning

Politiadvokat Eystein Husby representerte påtalemyndigheten som i retten la ned påstand om 120 timer samfunnsstraff – utøvd over 120 dager, og en subsidiær fengselsstraff på 120 dager.

– Jeg tar domsslutningen til etterretning og er i ferd med å gjennomgå dommen. Den blir så oversendt statsadvokaten for vurdering knyttet til eventuell anke, sier Eystein Husby til GD.

Kvinnen som var tiltalt i saken sier hun føler en stor lettelse etter at dommen har falt.

Les også: – Det har vært et mareritt etter brannen 

– Det halvannet året som har gått etter brannen har vært en prøvelse. Nå ønsker jeg å legge dette bak meg og gå videre i livet, sier kvinnen til GD.