Reversering av Elvebakken er det verst tenkelige

Hege Charlotte Iversen mener Elvebakken er det beste alternativet for plassering av ny skole på Otta.

Hege Charlotte Iversen mener Elvebakken er det beste alternativet for plassering av ny skole på Otta. Foto:

Av
DEL

leserinnlegg

Det er tid for valg og engasjementet rundt dette kommunevalget er stort. Det er mange saker som engasjerer, men for meg virker det som om særlig «skolesaken» er den som for mange avgjør hvilket parti deres stemme går til. Her står ny 1–7 skole på Nyhusom på ene siden, mot ny skole på Elvebakken på andre siden. Skole på Elvebakken er som kjent allerede vedtatt og planarbeidet har kommet langt!

Jeg er, i likhet med mange andre av mine jevnaldrende, svært positiv til ny skole på Elvebakken. Jeg ser at mange argumenterer mot beliggenheten her. Særlig argumenteres det med at utearealet er for dårlig og at det er for mye trafikk i området. Når det gjelder utearealet er jeg helt enig i at dette er et vesentlig moment når det skal bygges ny skole. Derimot tror jeg at skolegården på Elvebakken vil bli veldig bra og de tegningene jeg har sett underbygger dette. Arealet er på ingen måte for lite, og det vil kunne romme alt barna trenger for å se mulighet for lek og aktivisering. Her er det også viktig å huske at barn ser muligheter der hvor voksne ser begrensninger – og verken trær eller akebakke er avgjørende for at barna vil trives i skolegården. Akebakkene på Nyhusom vil heller ikke forsvinne om skolen flyttes til Elvebakken – Det er fremdeles mulig å ta turen over gangbrua for å ake. Jeg antar også at det er mulig å bygge opp en akebakke på Elvebakken. Og når det gjelder uteareal – Tenk hvilke ressurser man har i Øyaområdet! To nye kunstgressbaner, ballbinge, tennisbane, skøyteis, sykkelbane og håndballbane – her vil det kunne legges opp til massevis av fysisk aktivitet!

Det viktigste når det bygges ny skole er likevel verken akebakke eller skog i nær tilknytning til skolegården. Det viktigste er å ha mye kompetanse og ressurser tilgjengelig. Dette mener jeg vi får ved å flytte skolen til Øya-området. Bygging av 1–7. skole ved Elvebakken vil gjøre samarbeid mellom de ulike skolene enklere og mer tilgjengelig. Her kan elevene på ungdomsskolen og den videregående skolen brukes som ressurser for barneskoleelevene. Eksempelvis ved valgfag og elevbedrift! I tillegg ligger skolen nærmere ressurser som folkebibliotek, kulturhus, svømmehall og klimalab. Dette, sammen med at man vil ha samlet mer kompetanse på et sted, har stor betydning for elevenes faglige utbytte av undervisningen. Og dette er det jeg mener er det viktigste når det nå skal bygges ny skole!

Dersom det bygges skole på Nyhusom, er det også en "risiko" for at den nye hallen bygges der. Argumentet for det kan være at det er tidsbesparende å ikke måtte forflytte seg til Øya-området i forbindelse med gym. Etter min mening medfører en slik plassering at Otta mister en unik sjanse til få en stort idrettsanlegg, med de mulighetene dette innebærer i forhold til arrangementer, sambruk av utstyr etc.!

Etter min mening er det verst tenkelig utfallet av kommunevalget i høst er at det fører til at prosessen med ny skole på Elvebakken reverseres – og at elevene på Otta må vente enda lenger på skolen de er lovet. At arbeidsutvalget har gjort en så stor jobb med å utrede alternativer, og konkludert med at skole på Elvebakken og barnehage på Nyhusom er det beste alternativet ut fra de økonomiske rammene som er gitt – er også noe jeg har stor tillit til. Det er ingen tvil om hva jeg ser på som det beste alternativet – og jeg er virkelig spent på alt vi kan få ut av en ny skole på Elvebakken!

Hege Charlotte Iversen, Otta, lærerstudent


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags