Ridderuka med Ridderrennet avlyses

– Leit, men veldig forståelig, sier lagleder for løperne fra Lillehammer som nå må finne på noe annet.