Hyttekommune regner med å tjene fem millioner mer på eiendomsskatt

Ny takst på eiendom gjør at fastboende og hyttefolk samlet må betale anslagsvis 20 prosent mer i skatt. Næringslivet skjermes.