RINGEBUFJELLET: En arbeidsgruppe er nedsatt og ser nå på mulighetene til å flytte bua. Dette som en oppfølging av Regional plan for Rondane-Sølnkletten.

Les også: 27.000 gjester var her i sommer og høst

Leveområdet for villrein

Gråhøgdbu er en selvbetjeningshytte som eies av DNT Oslo og Omegn. Den inngår i rutenettet langs Rondanestien og er også et populært mål for dagsturer.

– Hytta ligger i et viktig leveområde for villreinen. Også sommerstid må villreinen ha ro for å kunne legge seg opp nok fettreserver til å overleve strenge høyfjellsvintre med lite mat, skriver Fylkesmannen på sin nettsider.

Les også: Jegerne får ros fra alle hold for god jaktutøvelse

Inviterer til samarbeid

For å redusere ferdselen og forstyrrelsen av villreinen anbefaler NINA å flytte Gråhøgdbu nærmere Venabygdsfjellet og å legge om stier og løyper. På bakgrunn av dette har Oppland og Hedmark fylkeskommuner tatt initiativ til å sette ned en arbeidsgruppe. Gruppa har funnet en aktuell tomt ved eksisterende stinett framme på Venabygdsfjellet. Den aktuelle plasseringen er nær Trolløypa. En flytting vil innebære at nåværende hytte rives og erstattes av ny hytte.

Les også: Får lov til å leite etter sauar med mikrofly i nasjonalpark

Fylkeskommunene, Fylkesmannen i Oppland, Rondane-Dovre nasjonalparkstyre, Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten, Ringebu og Sør-Fron kommuner og Ringebu fjellstyre har derfor sendt en invitasjon til DNT Oslo og Omegn om et samarbeid for å få flyttet bua.