Det er bakgrunnen for at Fylkesmannen i Hedmark har iverksatt skadefelling på én bjørn i deler av Stor-Elvdal, Ringebu og Øyer.

Skadefellingstillatelsen gjelder til onsdag 19. juli klokken 12.00.