- Det er spennende det som skjer i Ringebu og den tanken om samlokalisering med bibliotek og innovasjonssenter kan gi inspirasjon til andre. Ringebu kommune har investert mye i dette, og den måten de tenker på er spennende. Dette kan skape et miljø som gir inspirasjon, sier Aud Hove, fylkespolitiker.

Norges eneste bibliotek med peis?

Kommunen ønsker trapp med wow-effekt. Pris: to millioner kroner

Bygger om det gamle bankbygget

Ringebu kommune har satt av 22 millioner kroner til å bygge om det gamle bankbygget i sentrum til bibliotek og innovasjonssenter. Den selvbærende trappen i heltre skal knytte sammen biblioteket på gateplan med innovasjonssenteret i andre etasje. Prislappen på trappa er to millioner kroner.

Fylkesutvalget bevilger kr. 600 000,- som medfinansiering av nytt innovasjonssenter i Ringebu kommune samt realisering av innovativ trapp i senteret. Det er vedtaket som fylkesutvalget kom fram til etter en kort debatt tirsdag formiddag på møte i Ringsaker.

GD følger navnediskusjonen på fylkestinget

- Fokus på innovasjonssenteret

- Jeg synes det er litt betenkelig å ha for mye fokus på trappa. Det er bra med støtte, men vi fokuserer på å gi støtte til innovasjonssenteret. Det håper jeg også blir kommunisert utad. Det som skjer i Ringebu er veldig spennede, sier Torstein Lerhol, fylkespolitiker.

Trappen skal etter planen stå ferdig i midten av november. Ringebu kommune søkte opprinnelig om 825.000 kroner.