Gå til sidens hovedinnhold

Ringsaker og Prøysenhuset ble borte bak jordvoller for 5–6 år siden

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ringsaker Blad hadde nylig et førstesideoppslag med Tor André Johnsen fra Frp om at Ringsaker blir borte i grøfter av jordvoller, og at Prøysenhuset blir nærmest usynlig fra E6 – når den nye 4-felts veien kommer gjennom Ringsaker med jordvoller på begge sider.

For mange år siden satt Tor André Johnsen og hans Frp representert i kommunestyret da denne veiplanen ble grundig gjennomarbeidet, og vedtatt i Ringsaker kommunestyre.

Hvordan kan det være mulig av Ringsaker Blad og Tor André Johnsen å komme med dette som et hovedoppslag og nyhet nå – mange år etter at det er vedtatt?

Undertegnede hadde i denne veisaken ordet i kommunestyret en rekke ganger – som nærmest eneste representant – og gjorde oppmerksom på disse jordvollene, som ville legge det meste av Ringsakers flotte kulturlandskap i skyggen.

Mange steder er det flere hundre meter fra veien til støyutsatt bebyggelse. Behovet for en så overdreven bruk av jordvoller er for meg vanskelig å fatte. Jeg hevdet at det finnes alternative botemidler for støy som 3 lags vinduer, støyskjermer ved uteplasser og liknende tiltak. Jeg ble ignorert og nesten ingen tok ordet i saken?

Hvor er de lokale politikernes påvirkning i slike støysaker? Frp var tause.

Men nå, da veiprosjektet for mange år siden både er prosjektert, politisk vedtatt, ute på anbud og snart ferdig bygd, da kommer altså Tor André Johnsen på banen – sammen med Ringsaker Blad.

Undertegnede kjempet også for at om vi skulle bygge en ny fyrtårnsbedrift – PRØYSENHUSET – så måtte vi plassere den slik at huset var så synlig som mulig, med så mye attraksjonseffekt som mulig – sett fra både jernbanen og nye E6. Jeg var alene om den kampen, og ble til tider latterliggjort av andre partier.

Prøysenhuset ble lagt inn i skogen, nå med ei gardslampe til 1 million kroner som lyser mindre enn ei middels fjøslykt, slik at ingen som reiser forbi har den minste sjanse for å oppleve en såkalt «stoppeffekt».

I tillegg til denne bortgjemte plasseringen i skogen er det også nå under ferdigstillelse høye jordvoller langs veien som stenger sikten til Prøysenhuset ytterligere.

Dette visste vi for 5–6 år siden. Tor André Johnsen bør spare seg for å komme med dette nå. Er han så langt etter i forståelsen av politiske prosesser bør han vennligst ikke representere Hedmark i neste stortingsperiode.

Forslag: Det eneste som kan redde litt stoppeffekt langs E6 og jernbane for Prøysenhuset nå, er å forstørre den gamle ideen om stolen. Den må være 20 meter høy og med ei Teskjekjerring på min. 5 meter som krabber opp stolbeinet og som er lyssatt. Plasseringen må være på eller oppå jordvollen, slik at ingen kan unngå å se den. Alternativt kan det lages ei selvlysende steinrøys.

Landets to viktigste transportårer – NSB og E6 – går forbi. Nå har vi norgesrekord i å gjemme oss.