Ber Ringsaker bosette 32 flyktninger neste år

Artikkelen er over 2 år gammel

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ber Ringsaker kommune om å bosette 32 flyktninger i 2019.

DEL

IMDi skriver videre i brevet at 3 av de 32 plassene er forbeholdt enslige mindreårige over 15 år.

Direktoratet har ingen instruksjonsmyndighet overfor kommunen. Brevet er en anmodning, altså et sterkt ønske, om at Ringsaker kommune skal ta imot flyktningene.

Der er opp til kommunens politikere å bestemme om, og eventuelt hvor mange man vil ta imot.

IMDi ber kommunen svare på anmodningen innen 15. februar.

IMDi opplyser at de nyeste prognosene viser at det er behov for å bosette om lag 5 350 flyktninger i Norge i 2019, inkludert 150 enslige mindreårige hvorav 40 under 15 år.

Artikkeltags