– Jeg håper at avslaget blir omgjort og det raskt, slik at Claudia får komme på besøk til Hedmark og Oppland. Det sier Anita Ihle Steen, ordfører i Ringsaker. Hun reagerer på avslaget på søknaden til kenyanske Claudia Njoki (19) om å få noen ukers sommeropphold i Norge.

Invitert

Claudia, som er sin skoles beste elev, er spesielt invitert av den humanitære organisasjonen Lions til å delta på en fredsleir i innlandet som starter 22. juli. Lions har garantert for hvor hun skal bo i perioden og skal dekke alle utgifter til oppholdet for Claudia.

– Lions er alltid til å stole på og de vil følge opp dette på en god måte, så jeg støtter ikke ambassadens vurderinger i saken, sier Steen.

Dette er saken

  • Claudia Njoki (19) fra Kenya var spesielt invitert til den humanitære organisasjonen Lions for å delta på en internasjonal fredsleir i Hedmark og Oppland
  • Den norske ambassaden i Kenya avslo søknaden
  • Claudia er den beste eleven på skolen. Rektor var stolt over at hun skulle representere Kenya og Afrika på leiren. Einar Lyngar, representant for Lions

Tror hun vil bli

I begrunnelsen til avslaget heter det blant annet at Claudia ikke har sterk nok tilknytning til hjemlandet sitt, og kan dermed antas å bli værende i Norge. Einar Lyngar fra Ringsaker er engasjert i arbeidet til Lions, og har kjent Claudia i en årrekke. Han avfeier en slik argumentasjon.

Les også: Får ikke visum til freds-leir

– Claudia får skolegangen sin sponset av Lions Ringsaker. Det var ikke i våre tanker at noen skulle tro at Claudia ville «hoppe av» til Norge. Hun har et fint liv i Kenya. Oppholdet her skulle inspirere henne til å stå på videre. I mitt arbeid som journalist har jeg skrevet mange artikler fra norske asylmottak og ville aldri anbefale noen om å søke asyl i Norge, med mindre de var i direkte livsfare, sier Lyngar.

Bor hos slektninger

Fredag leverte Claudia klage på avslaget. Lyngar forteller at mens ambassaden behandle klagen, bor hun hos fattige slektninger i Mathare-slummen.

Sist uke fikk GD følgende svar på klagebehandlingen fra Utlendingsdirektoratet. «Dersom søkeren klager på vedtaket, vil saken bli sendt til UDI for behandling».

Les også: – Vi innvelger 95 prosent av søknadene

Mandag er svaret noe annerledes: «Ved klager på avslag foretatt av norske utenriksstasjoner, blir denne klagen først vurdert av den samme utenriksstasjonen som gjorde vedtaket. Utenriksstasjonen kan på eget initiativ omgjøre sitt vedtak, og fatte en positiv beslutning. Dersom utenriksstasjonen mener at søknaden fortsatt bør avslås, sendes saken over til UDI, som behandler klagen. Dersom utenriksstasjonen velger å oversende disse klagene til UDI, vil disse i de fleste tilfeller oversendes UDI for behandling innen ca. to uker fra utenriksstasjonen mottok klagen».

I skrivende stund har ambassaden i Nairobi ikke besvart spørsmålet om hvor lang tid de vil bruke på klagebehandlingen.