– Faglig dyktige, opptatt av å lære og å følge med i tiden

Montebellosenteret i Mesnali ved kjøkkensjef Hanne Finstad ble tirsdag tildelt Matomsorgprisen 2018.