Varsler omkamp om den nye Mjøsbrua

NY RUNDE: Alternativene for ny Mjøsbru sett fra Moelv. Nordre alternativ følger i hovedsak dagens bru. Det vedtatte alternativet ligger 700 meter sør for eksisterende bru. Nå skal et nytt og sørligere alternativ (lengst til venstre) utredes.  Illustrasjon: Statens vegvesen

NY RUNDE: Alternativene for ny Mjøsbru sett fra Moelv. Nordre alternativ følger i hovedsak dagens bru. Det vedtatte alternativet ligger 700 meter sør for eksisterende bru. Nå skal et nytt og sørligere alternativ (lengst til venstre) utredes. Illustrasjon: Statens vegvesen Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Etter alle solemerker blir det en ny runde med nok en konsekvensutredning om hvor den nye Mjøsbrua skal gå.

DEL

MOELV: Dette ble klart i planutvalget i Ringsaker onsdag. Der anbefalte politikerne enstemmig at kommunestyret vedtar utredning av et nytt sørlig alternativ for Mjøsbrua.

Men det skjedde ikke uten motforestillinger.

– Jeg synes det er trist at den vurderingen Ringsaker har gjort som den beste løsningen, veltes av Riksantikvaren. Vi skal ikke la oss overkjøre av instanser utenfor Ringsaker, sa Odd-Hermann Roel Børke (H).

Varaordfører Geir Roger Borgedal (Ap) mente forslaget om et nytt og sørligere brualternativ er en god løsning og til å leve med.

Kommunedelplanen for firefelts E6 mellom Moelv og Biri er historien om hvordan manøvrere i et vanskelig landsskap med bebyggelse og fullt av kulturminner. Planen ble behandlet av kommunestyret i mars. Politikerne vedtok brualternativ sør, om lag 700 meter sør for dagens Mjøsbru.

Riksantikvaren kom med innsigelser på grunn av kulturminner i området. Dermed var ikke kommunestyrevedtaket gyldig lenger.

Fylkesmannen i Hedmark meklet, og foreslo at Ringsaker kommune, Statens vegvesen og Riksantikvaren skulle bli enige om et alternativ 3. Hvis ikke enighet, går saken til Kommunaldepartementet, – med tilråding fra Fylkesmannen i Hedmark.

Det gjorde de i juni, og kom fram til et alternativ 3, som ligger 40–50 meter lenger sør enn det vedtatte brualternativet og som styrer unna kulturminneområdene i strandkanten. De ble også enige om at den videre prosessen må legges fram for kommunestyret, via planutvalget.

Grunneierne har også fått si sitt. De mener for øvrig at det nye alternativet har større negative konsekvenser enn kommunestyrevedtaket som ble gjort. Rådmannen har da også påpekt at hvis den nye, sørlige løsningen blir vedtatt, så vil brua komme nærmere Steinvik camping og friområdet på Sanda.

Samtidig, hadde det nordlige alternativet blir valgt, ville dette får negative konsekvenser for Putten-området, beboerne i Moelv generelt, støy, utvikling av buen mot Mjøsa og for eventuell sykehusetablering i Morskogen.

Også Statens vegvesen hadde foretrukket det allerede vedtatte forslaget.

– Det nye alternativet er en omforent løsning som er grei nok, sier Jan Terje Løitegård i Statens vegvesen til GD.

Ifølge ordfører Anita Ihle Steen har Ringsaker to muligheter. Den ene er å kjøre saken med eksisterende vedtak til Kommunaldepartementet. Den andre er å starte ny planprosess.

– Hvis departementet skal avgjøre saken, kan det ende med det nordre alternativet (som går der eksisterende bru står i dag, red.anm.), og det ønsker vi jo ikke, understreket Ihle Steen.

Saken skal avgjøres i kommunestyret i høst.

Artikkeltags