Risikerer ti år i fengsel etter trusler mot skolene

De som sto bak truslene mot skolene i Innlandet risikerer lange fengselsstraffer. Grove trusler kan straffes med fengsel i inntil tre år. Terrortrusler kan straffes med fengsel i inntil ti år.