Det er tydelige spor etter vårvatnet langs store deler av fylkesvei 2622, Sagdalsvegen, som går mellom Nyborg i Sel og Åsen i Vågå. Vannet har gravd ut deler av veien flere steder.

Svarverbakken forteller at han og flere naboer var ute med hakker og spader fredag for å prøve å redde veien. Han bor like nedenfor veien og har også vært redd at vannet ville finne veien ned mot bolighusene.

– Vi prøvde å lede vannet bort og prøvde også å renske stikkrennene og få opp igjen en tett kum. Vegen er gravd skikkelig ut enkelte steder. Hadde ikke vi gjort tiltak hadde veien fort sett mye verre ut, mener han.

Se svaret fra fylkeskommunen lenger ned i saken.

Etterlyser grøfting

Nå etterlyser han bedre vedlikehold av veien. Han forteller at han var i kontakt med Mesta, som har vedlikeholdet, flere ganger fredag.

Men mest av alt etterlyser han grøfting langs veistrekningen. Han sier at de samme problemene dukker opp hver vår og når det regner mye.

– Det er nesten ikke grøfter her. Det betyr at vannet går over veien. Og dette gjelder ikke bare på ett sted. Det er det samme problemet langs store deler av veien, sier han om strekningen på vel tre kilometer.

Han mener grøfter ville vært til stor hjelp.

– Da vil vi trolig unngått mye av problemene. Dette er en fylkesvei og det bør fylkeskommunen sørge for, sier han og viser til at han sendte en henvendelse om dette første gang i 2014.

undefined

Døgnjobb for Mesta

Vidar Sanden ved Mesta Drift, avdeling Ottadalen, sier at veien vil bli reparert. De har ansvaret for vedlikeholdet av veien. Han viser til at de var ute med både gravemaskin, tinekjeler og spylebil fredag.

– Det var den del problempunkter i går. Dette er en normal vårsjau. Vegen er farbar og den blir reparert og grusa opp igjen rett over helga. Det er mange slike punkter og vi er godt kjent med dem. Vi har vært der og gravd opp grøfter, men å klare å fange alle punkt på forhånd er nesten umulig, sier han.

Mesta hadde folk ute på mange steder fredag og natt til lørdag. Og Sanden regnet med flere oppdrag gjennom helga.

Lover å se på veien

– Vi har gjort tiltak med grøfter og skråninger, etter at vi ble kontaktet, sier Andreas Sande Lien som er byggeleder i samferdselsavdelingen i Innlandet fylkeskommune.

– Men vi tar dette til etterretning og vi skal de på det over helga. Jeg vet Mesta har vært ute og jobbet her til langt på natt, men det er godt mulig at vi må gjøre noe mer med denne veien, sier Sande og lover å se på saken.

Han viser til at dette er en grusvei og at mye kan skje når vårvannet kommer.

– Fredag kom det mye vann og vi har samme situasjon flere steder. Det er sikkert flere veier, det burde vært gjennomført tiltak. Vi gjør det vi kan med de midlene vi har, sier Sande.