Røde Kors robbet for tomgods i hele dalen og Valdres: – Nå er det nok. Dette er helt meningsløst

Røde Kors Hjelpekorps opplever storstilt tyveri fra containere med tomgods i dalen og i Valdres. Fylkeslederen er oppgitt.