Etter et knallår i fjor, går alt mye seigere i år. I Lillehammer og Gudbrandsdalen ble det registrert 369 biler de første fire månedene i 2022, i år 314. Nedgangen på 55 (-15%) førstegangsregistrerte personbiler tegner neppe et korrekt bilde av virkeligheten. Den er mørkere.

Etter det GD forstår så er registreringstallene første tertial i år biler som ble solgt i fjor. Bilbransjen har over tid fortalt om lang ventetid fordi fabrikkene har hatt problemer med tilgang på nødvendige komponenter. Likevel ser vi av oversikten at flere bilmerker har blitt mer leveringsdyktige.

Mye rødt

Av de 20 største merkene har 11 røde tall, sammenlignet med 2022. Opel har en formidabel vekst på hele 700 prosent, men prosenttallet kjøles kanskje noe ned når vi forteller at registreringstallet i 2022 var kun to biler denne perioden.

Av de store merkene er det Tesla som gjør det høyeste hoppet. I årets første tertial er det kommer 55 nye Teslaer på vegen. Det er 31 flere enn samme periode i fjor, og en vekst på 148 prosent.

Av de 314 førstegangsregistrerte personbilene hittil i år er det bare én bil som ikke har automatisk girkasse.

Tallene i tabellen er basert på GDs dekningskommuner. Dette kan avvike noe fra de enkelte forhandleres distrikt.