Til sammen ville de tre rødgrønne partiene (Ap, Sv og Sp) fått 88 mandater og flertall på Stortinget dersom skolevalget var valgresultatet.

Arbeiderpartiet går tilbake med over fire prosentpoeng fra 27,8 prosent i 2017 til 23,3 prosent i årets skolevalg. Også Høyre går tilbake fra 15,1 til 15,5 prosent.

Den største framgangen har Frp, som går fra 10,4 prosent ved skolevalget før forrige stortingsvalg til 13,9 prosent i år.

SV øker også oppslutningen fra 10 prosent til 12,7 prosent, mens Venstre går fra 7,4 til 10,7 prosent.

Trass i sterkt fokus på klimasaken i valgkampen har framgangen uteblitt for MDG, som går tilbake fra 6,8 prosents oppslutning i 2017 til 6 prosent i år.

Det samme gjelder Rødt, som går tilbake fra 5,7 til 4,6 prosent.

KrF ender på 2 prosent mot 3,1 ved forrige stortingsvalg.

Siden 1989 har det vært arrangert skolevalg. I årets valg har 393 skoler deltatt, og rekordmange har valgt å gjennomføre valget elektronisk i år.

Ved forrige stortingsvalg i 2017 deltok 385 skoler med nesten 187.000 elever, ifølge Norsk senter for forskningsdata (NSD). I dag gjennomføres skolevalget ved minst ni av ti norske videregående skoler. De fire siste valgene har deltakelsen vært på over 80 prosent.

Fakta: Resultatene fra skolevalget

Resultater for de ulike partiene ved skolevalget i 2021 (2017 i parentes):

* Ap: 23,3 (27,8)

* H: 13,5 (15,1)

* Frp: 13,9 (10,4)

* SV: 12,7 (10)

* Sp: 8 (6,8)

* MDG: 6 (6,8)

* Rødt: 4,6 (5,7)

* KrF: 2 (3,1)

* V: 10,7 (7,4)

Kilde: Norsk senter for forskningsdata