Etter juleferien åpner barnehager og skoler på gult nivå. Elever på videregående starter derimot det nye året med større begrensninger. Regjeringen trosser ekspertrådene til både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet og holder de videregående skolene på rødt nivå. Det betyr en del mer digital undervisning.

Barneombudet omtaler tiltaket som uholdbart. Vi er helt enige i at barn og ungdom allerede har båret en for stor byrde.

Snart to år etter at regjeringen varslet unntakstilstand, vet vi mye om hvordan viruset rammer. Vi vet også konsekvensen av at barn og ungdom ikke har fått gå på skolen som normalt. Det har ført til læringstap, og at skolemotivasjonen reduseres», skriver Helsedirektoratet i sin vurdering til regjeringen.

Folkehelseinstituttet sine studier viser at enkelte barn og unge har blitt betydelig mer negativt påvirket av pandemien enn andre. Barn og unge som har fått hjelp har hatt alvorligere symptomer enn tidligere.

Mangel på fysisk samvær kan føre til angst, depresjonen og ensomhet

Forskning under pandemien viser at mangel på fysisk samvær med venner henger sammen med flere symptomer på angst, depresjonen og ensomhet hos unge.

Regjeringen vet at det er «svært lave smittetall» i gruppen 16–19 år og høy vaksinasjonsgrad. At elever på videregående har undervisning i større grad på tvers av klasser, er ikke god nok grunn til å hindre de å møtes til undervisning.

En revurdering av tiltaket bør på plass før skolestart og ikke to uker etter.