Helseminister Bent Høie og Solbergregjeringen må forberede seg på et nytt nederlag. Helsestatsråden skyver en stor del av den norske befolkningen foran seg og sier nei til å gi migrenemedisin på blå resept.

Byråkratiske argumenter blir brukt som forklaring. Bent Høie bør vise mer ydmykhet. En virkningsfull medisin kan kjøpes på apoteket. Bare ikke på blå resept. Dette fordi Høie mener medisinen koster for mye. Med nye medikamenter i markedet håper han på priskutt.

Solbergregjeringen er villig til å bruke pasienter som forhandlingskort. Det henger ikke på greip. Det er heller ikke klokt. Tvert imot. Dette er politisk kynisme av verste sort.

Høyre har lovet kamp mot mer uførhet i vårt samfunn. For Erna Solberg var dette en viktig sak i 2013. For Erna Solberg er dette en lite viktig sak i 2019.

Smertehelvetet mange nordmenn lever i med migrene gir flere uføre. Dette gir dårligere livskvalitet. I verste fall utsettes pasienter for selvmord. Dette er alternativet Solberg og Høie velger til en kostnad av 100 millioner kroner i et varslet statsbudsjett.

Solbergregjeringen er villig til å bruke pasienter som forhandlingskort

Høies signal er uforståelig. I en mindretallsregjering ville dette vært et åpenbart punkt å gi etter på for å fjerne ukloke og provoserende forslag. Nå kan standpunktet dessverre bli stående.

Alle både håper og tror at migrenemedisiner skal komme på blå resept. I en overgangsperiode må Regjeringen selvsagt velge å være på pasientenes side, ikke å motarbeide pasientene.

Dette bør være et unisont krav. Selv ikke Høyrefolk er forskånet fra å få migrene. Forskjellen må eventuelt være at Høyrefolk i større grad enn andre har råd til å kjøpe medisinen selv. Her bør helsestatsråden tvinges til en påkrevd retrett.

Anna (38) har hodepine 120 dager i året: Vil ha ny migrenemedisin, men regjeringen sier nei