Rødt og Sp har gang på gang beskyldt posisjonen i Lillehammer for kutt av 40 årsverk i omsorgssektoren i Lillehammer. Har de glemt at de faktisk var med på å vedta det selv?

De nyvalgte politikerne i Lillehammer hadde knapt nok inntatt sine plasser etter valget i 2015 før det ble klart at vi har en del økonomiske utfordringer foran oss. Vi hadde et udekket merforbruk på 10 mill. for 2015 og disposisjonsfondene våre var nærmest tomme. Budsjettet vi skulle vedta i desember 2015 og som skulle gjelde for 2016 ville innebære en del kutt på grunn av mangel på penger.

Et kommunebudsjett er det viktigste styringsverktøyet politikerne har i en kommune. Det er gjennom budsjettet vi vedtar hvordan pengene skal brukes og gir rådmannen og administrasjonen nødvendige fullmakter og styringssignaler.
Det var klart for oss alle at budsjett 2016 ville bli svært krevende. I rådmannens forslag til budsjett 2016 var det lagt inn store kutt innen helse og omsorg.

Under kommunestyremøtet var det mange som uttrykte bekymring over disse kuttene, men verken Sp eller Rødt fremmet noen alternative forslag til rådmannens forslag om den reduserte rammen som innebar de store nedskjæringene. Rødt fremmet riktignok et forslag om å opprettholde HDO-plasser på Skårsetlia og bokollektiv Y og B på Horsters Minde, mens Sp fremmet forslag om å opprettholde HDO-plasser på Skårsetlia. Men det var ikke her det store nedtaket lå. Rådmannens forslag om det som til slutt ble kutt av 40 årsverk var det ingen som hadde alternative forslag til. Dersom Rødt og Sp ikke ønsket å gjennomføre disse nedskjæringene skulle de ha fremmet alternative forslag som innebar en budsjettramme uten nedskjæringer. Et slikt forslag ble aldri fremmet og budsjettet ble vedtatt med både Rødt og Sps stemmer. Protokollen for dette møtet er åpent tilgjengelig i kommunen.

Vi kan alle undres over hvordan Rødt og Sp kan ha samvittighet nok til å kritisere andre for vedtak som de selv har vært med på. Hvorfor fremmet ikke Sp og Rødt et forslag om større rammer til sektor helse og omsorg hvis de virkelig ikke ønsket å gjennomføre nedskjæringene? Hvordan kan rødt kritisere SV for å ha kuttet 40 årsverk når de selv stemte for samme kutt? At vi er inne i en valgkamp skal ikke bety at partiene kan si hva som helst.
En diskusjon om hva som ble vedtatt i 2015 burde i utgangspunktet vært ganske irrelevant i 2019. Men hvis en usannhet blir gjentatt mange nok ganger har den en tendens til å forplante seg som en sannhet. Det samme holder på å skje med opposisjonens historieforfalskning om at det var SV og posisjonen som stod for nedskjæringene. Derfor var det nødvendig å klargjøre hva som egentlig skjedde i 2015.

SV har ingen interesse av en valgkamp preget av krangling og skittkasting. Vi tror oppriktig at alle partier og politikere ønsker det beste for kommunen. Og vi er alle ansvarlige for de vedtakene vi gjør. SV tar selvfølgelig ansvar for det som skjer i kommunen. Vår måte å ta det ansvaret på er ved å komme med gode løsninger for omsorgssektoren. At Rødt kategorisk avviser at vi trenger ro og stabilitet i omsorgen i Lillehammer, og at de ikke utelukker et samarbeid med Høyre og Frp som vil privatisere tjenestene, er sjokkerende.

Jeg håper Sp og Rødt nå kan slutte med denne skittkastingen og historieforfalskningen slik at vi kan drive den videre valgkampen ved å fortelle folk om våre løsninger. Det er det velgerne vil ha.

For SV er det viktig at vi nå jobber for å øke grunnbemanningen i sektoren og på denne måten skaper ro og stabilitet. Det er det denne sektoren trenger aller mest nå. Omsorgen i Lillehammer trenger gode løsninger, ikke flere problemer.