Rolf Harald (91) har vært valgfunksjonær i nesten femti år: – Jeg husker ett år vi ikke fant igjen ti konvolutter!

Rolf Harald Rønning har vært valgfunksjonær på Fåberg siden 70-tallet. Han synes det meste foregår ganske likt i dag, men enkelte ting er veldig annerledes.