Rolf Edvard Torbo - skolepsykologen som mistet sitt hjerte til Lesja

Historietime Lesja Bygdemuseum lørdag 29. juli kl. 13.00

Temaserie knyttet til Sommerutstillinga:

Familien Sveen – skapande hender i tre generasjonar

Rolf Torbo forteller om å samle Sveen-figurer og da jernbana kom til Lesja for 100 år siden.

Rolf Edvard Torbo kom til Nord-Gudbrandsdalen i 1971 som leder for psykologkontoret. Han ble her i 14 år, og arbeidet førte ham rundt i bygdene. Rolf kjente Lesja litt fra tidligere, gjennom en fisketur med kamerater på Dalsida på begynnelsen av 60-tallet.

Sommeren 1969 la han og kona bryllupsturen til Dalsida og toppen av Snøhetta. Noen år seinere bygde de seg hytte på Dalsida. Både jobb og hyttebygging førte til mange nye vennskap, blant annet Tor Selsjord og Asbjørn Raanaa. I dag er trollgubbene/kjærringene til Asbjørn og et stort antall av Tors malerier kjære minner for de særdeles rike kunsthåndverk-tradisjonene i Lesja. Torbo har også et kråskap fra Erling Nerigard, og nevner hans særegne tolkning av akantuskunsten.

Han sier at selve kraftsenteret for kunsthåndverk-tradisjonene i Lesja var på garden Sveen på Lora. Han fikk gleden av et mangeårig vennskap med brødrene Magnus, Anton og Otto Sveen.

Hans samling med kunsthåndverk og husflid fra brødrene Sveen vokste år for år, og etter hvert ble det et 50-talls gjenstander, bl.a en kjempestor bolle med en vakker ørn, og ingen jul uten Ottos nissefamilie på bordet. Rolf har alltid vært en samler. Det startet med frimerker, og senere postkort.

Han har alltid vært fascinert av jernbanen, da både hans far, bestefar og svigerfar var jernbanemenn. Det har ført til en stor samling postkort fra Raumabanen. Han har også en rikholdig samling av gjenstander fra jernbanehistorien, som han vil vise fram på bygdetunet 29. juli. Han har skrevet flere artikler om jernbanehistorie i Lesja Historielags årskskrifter, «Dovrebygde», «Dovrebanen» og Groruddalen historielags årskrifter.

I sitt foredrag på Lesja vil han erindre minnene fra de kjente kunstnerne i Lesja og også berette om sin kunnskap om da jernbanen kom til Lesja 100 år siden.