Ronald (65) overrakte og mottok KS' høyeste utmerkelse

Varaordfører Ronald Kikut (65) hadde nettopp overrakt KS' hederstegn til sin tidliger sjef, avdelingsingeniør Johan Lyftingsmo (66), da han sjøl ble tildelt det samme hedersmerket fra kommunesektorens organisasjon.