Roper varsku om lederskap i Sykehuset Innlandet

Tillitsvalgte ved sykehusene i Lillehammer og Gjøvik advarer mot at konstituert divisjonsdirektør, Kari Mette Vika, får fast ansettelse i stillingen.