Stadig flere innbyggere har tillit til norsk politi. Det er både fortjent og viktig. Politiet er en av de viktigste aktørene i fellesskapet vårt. De skal sikre trygghet i hverdagen.

For oss i Innlandet er det ekstra gledelig at Innlandet politidistrikt gjør det ekstra godt blant innbyggerne. De skårer nest høyest av alle når det gjelder tillit i Politiets innbyggerundersøkelse for 2020 som ble offentliggjort 21. januar.

Herover opplever 84 prosent ganske eller svært høy tillit til politiet. Det tyder på at de som trenger hjelp av Politiet i Innlandet, opplever å få det. Mange er også fornøyde med tilstedeværelse og mange opplever at saker blir etterforsket og oppklart.

Politireformen har skapt mye politisk debatt. Reformer gjør gjerne det. Jeg mener den var både riktig og nødvendig. Men ikke dermed sagt at alt er perfekt, eller at alt vi har gjort har vært riktig. Det er selvfølgelig viktig å diskutere både tempo og tiltak i en omstilling.

Politiet trengte mer oppmerksomhet. Det har de fått. De trengte mere ressurser. Det har de fått. Politiets driftsbudsjett er styrket med 4,2 mrd. kr siden 2013. For Innlandet er veksten på 25 prosent i perioden 2013–2020.

Politiet trengte også å bli både mere synlige og mere mobile. Ikke minst digital synlighet og tilstedeværelse i sosiale medier. Det er god grunn til å rette en takk til politiets økte satsing på dette. De er en aktør som absolutt er til stede og følger med i disse kanalene.

Ny og digital kriminalitet var en av flere viktige grunner til politireform. Svindel via mobil og internett er dessverre en økende trussel i hverdagen. Samtidig opplevde vi de første digitale anslagene fra utenlandske kriminelle mot både sivile og offentlige aktører i form av hacking.

For å forstå de kriminelles «digitale smuglerruter», hensikten bak hacking, menneskehandel eller overgrep på nett, er det viktig for Politiet og andre samfunnsaktører å skaffe seg kunnskap. Det er gjort mye for å etablere en ny Politiutdanning, rekruttere bredere og å utvikle samarbeid med nye aktører.

Cyberforsvaret på Jørstadmoen, NTNUs Center for Cyber and Informations Securityr (CCIS) på Gjøvik og Høgskolen Innlandet på Lillehammer er blant de aktørene som er koblet nærmere til å bidra til Politiets digitale kompetansebygging.

Det er for tidlig å avsi en «endelig dom» over Innlandet politidistrikt. Men utviklingen sett fra innbyggernes side lover godt. De er stadig mer fornøyde. Vi skal ta med oss i dette at Innlandet i mange tilfeller er en hensiktsmessig geografisk region for organisering av tjenester.

Ressursene finner hverandre og blir i hvert fall fordelt på en stadig bedre måte. Sammen med ny organisering av domstolene og økte ressurser til samfunnssikkerhet og beredskap vil jeg si at vi i Innlandet er godt skodd for trygghet i hverdagen de neste årene.

Ketil Kjenseth, stortingsrepresentant for Venstre