- Det er slik som skjer, at ørn tar lam. I dette tilfellet hadde ørna drept lammet og spist opp noe av hodet. Eieren kom mens ørna satt der, forteller rovviltkontakt Eivind Fossum i Statens naturoppsyn.

Da Fossum kom på stedet lørdag kveld, var lammet fortsatt lunkent. I lufta over ham svevde ørna fortsatt rundt - forstyrret som den var, midt i middagen.

Ørneangrepet skjedde i Olstadgrenda i Vestre Gausdal.

Les også: Ørna tok gardskatten nok en gang

Ingen tvil

- Vestre Gausdal er et av de stedene med mest ørn i hele Gudbrandsdalen, men det er ikke alltid like godt for oss å vite om det er den som har tatt dyr. Enkelte ganger finner vi dyrene først etter at andre åtseletere som rev og kråke har vært på dem, men denne gangen gikk saueeieren rett på ørna. Lammene er mest utsatt når de akkurat er sluppet ut på beite, forteller Eivind Fossum, som omtaler funnet av det drepte lammet som noe helt naturlig.

Les også: Ørn tar reinkalvene

Færre enn 10 i fjor

Ifølge rovviltansvarlig i Oppland, Ole Knut Steinset, er mai og juni de månedene da ørna tar flest dyr.

- Vi har rundt 20 skadetilfeller per år. I fjor var det under 10, men i spesielle år kan det gjerne være over 20, forteller Steinset.

Ørna som tok lam i Gausdal på lørdag, var trolig en kongeørn. I fjor ble rundt 230 beitedyr tatt av rovdyr i Oppland. Færre enn 10 av dem ble tatt av ørn.